Bankalardan Farkımız

İstanbul Varlık ile bankaların borçluya yaklaşımları arasında, dağlar kadar fark var!

Bankaların temel işlevi mevduat toplamak, topladıkları mevduatı krediye çevirmek ve bu faaliyet sonucunda kazanç elde etmektir. Her banka, hissedarlarının menfaatlerini ön planda tutar ve karlı, mevduat sahiplerine güven veren bir yapıya sahip olmak ister. Kredilerin zamanında geri ödenmesi, bu amaca ulaşmanın önemli yollarından biri olarak görülür.

Bankaların kredi işlemleri, devlet tarafından sıkı kurallarla denetlenmektedir. Bu kurallar zaman zaman değişmekte ve bankaların sorun yaşayan borçlularına sunabildiği sınırlı esnekliği daha da azaltmaktadır.

Dolayısıyla bankalar, gecikmede olan borçluya karşı çözüme yönelik, onu boğmayan ve şartlarına uygun seçenekler sunmaktan uzak kalırlar. Yaraya neşter vurup, problemin kısa sürede, borçluya neye mal olduğuna bakılmadan halledilmesi esastır.

İstanbul Varlık olarak bizim yaklaşımımız, bankalarınkinden çok farklı... Müşterilerimizin, çoğu zaman kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü dara düşmüş, sıkıntıya girmiş kişiler olduğunun farkındayız. Onlarla olan ilişkilerimizi bu farkındalık çerçevesinde, uzun nefesli bir beraberlik olarak görüyoruz.

Bu beraberliğimiz süresince, sizi borç yükünden kurtarmak ve geceleri rahat uyumanızı sağlamak öncelikli amacımız olacak. Vade ve miktar söz konusu olduğunda esnek koşullara sahip, gelirinizle orantılı, cazip kampanyalarla desteklenen ödeme çözümleri sunacağız.

En önemlisi, sizi dinleyeceğiz. İyi veya kötü yönde değişen şartlarınızı bizimle paylaştığınızda, planlarımızı karşılıklı güven esasına dayanarak yenilemekten kaçınmayacağız.

Kısacası, sizi düzlüğe çıkarmak için, elimizden gelen her şeyi yapacağız.