Rakamlarla İstanbul Varlık

Rakamlar her zaman doğruyu söyler.

1

Çalıştığımız Kurumlar: 11 banka

2

Temlik Aldığımız Portföyler: 26 adet

3

Portföylerin Toplam Anapara Değeri: 2,768,000,000 TL

4

Borcunu Temlik Aldığımız Müşteri Sayısı: 386,000 kişi

5

Borcunu Çözüme Kavuşturduğumuz Müşteri Sayısı: 101,000 kişi

6

Şirket Bünyemizde Yer Alan Çalışan Sayımız: 220 kişi