Rakamlarla İstanbul Varlık

Rakamlar her zaman doğruyu söyler.

1

Temlik Aldığımız Portföyler: 32 adet

2

Portföylerin Toplam Anapara Değeri: 3,5 Milyar TL

3

Borcunu Temlik Aldığımız Müşteri Sayısı: 419 Bin kişi

4

Borcunu Çözüme Kavuşturduğumuz Müşteri Sayısı: 139 Bin kişi

5

Şirket Bünyemizde Yer Alan Çalışan Sayımız: 250 Kişi